Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukların ilkokula hazır olma durumunu değerlendiren ve 6 alt bölümden oluşan bir testtir. Çocuğun ilkokulda ihtiyacı olacak alanlardan sözcük dağarcığı, kelime, nesne bilgisi, işitsel dikkati ve yönerge takibi, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi, görsel dikkat, sayı bilgisi, ince-motor kas ve el-göz koordinasyonu değerlendirilir. Bu bilgiler ışığında okula başlamadan önce güçlü olduğu alanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgi verir.
•Testin uygulanması,raporlanması ve aile geri bildirimleri yapılmaktadır.
📞İletişim :05386291424