Kuklalar sayesinde çocuk,kendi duygularını kuklaya yükleyerek çevre baskısından kurtulur ve sözel ifadeleri gelişirken çocukların özgüveni artar.
🌈Kuklalar,temel dil kurallarını,beden dilini ve sesini kullanmayı,toplumsal kuralları öğrenmeyi destekler.